Nabór na studia zagraniczne oraz na praktyki w ramach programu ERASMUS+

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

OGŁASZA NABÓR NA STUDIA ZAGRANICZNE ORAZ NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

WYJAZDY NA STUDIA

1. Rekrutacja na wyjazdy w celu realizacji części studiów odbywa się w formie konkursu i obejmuje studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uwaga dla studentów III roku – można składać dokumenty pod warunkiem kontynuacji studiów. Ze względu na procedury związane z rekrutacją na studia drugiego stopnia wyjazd w ramach Erasmus+ może się odbyć dopiero w semestrze letnim.

2. Kryteria oceny kandydatów:

 • ·średnia ocen uzyskanych w ostatniej sesji zimowej obliczona przez Dziekanat,
 • ·stopień znajomości języka rosyjskiego,
 • ·znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub języka kraju, w którym będzie realizowany program studiów za granicą.

3. Wymagane dokumenty:

 • ·wypełniony on-line formularz aplikacyjny oraz jego wydruk; sposób wypełniania oraz link do formularza dostępne są pod adresem http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms (Learning Agreement – Porozumienie o programie studiów).
 • ·zaświadczenie o znajomości języka obcego (kserokopie stron indeksu z ocenami z praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz lektoratu języka angielskiego / niemieckiego),
 • ·zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ostatniej sesji zimowej obliczonej przez Dziekanat.

Uczelnie partnerskie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ w roku akademickim 2018/2019

MASARYKOVÁ UNIVERZITA, CZECHY   – 2 miejsca
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, CZECHY – 2 miejsca
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, CZECHY – 2 miejsca

UNIVERSIDAD DE GRANADA, HISZPANIA – 2 miejsca

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY, ŁOTWA   – 5 miejsc

BABES-BOLAYI UNIVERSITY CLUJ-NAPOCA, RUMUNIA – 2 miejsca

ISTANBUL UNIVERSITY, TURCJA – 2 miejsca
GAZI UNIVERSITY, TURCJA – 5 miejsc

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI „L’ORIENTALE”, WŁOCHY   – 2 miejsca
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI, WŁOCHY   – 3 miejsca

Uwaga!

 • ·Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu studenta za granicą. W momencie wyjazdu kandydat musi być studentem Uniwersytetu Śląskiego.
 • ·Zakwalifikowanie Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na szczeblu instytutu i wydziału  nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu

Wymagane dokumenty należy składać od 21.03.2018 do 04.04.2018 w sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, w pokoju 4.28. Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do wyjazdu oraz ewentualna lista rezerwowa zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń  06.04.2018

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o staranne zapoznanie się z ZASADAMI REKRUTACJI STUDENTÓW I REALIZACJI WYJAZDÓW – WYJAZDY NA STUDIA SMS

hhttp://erasmus.us.edu.pl/sites/erasmus.us.edu.pl/files/sms_zasady_rekrutacji_i_realizacji_wyjazdow_2018-19.2pdf.pdf

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ 

1. Rekrutacja odbywa się w formie konkursu i zasadniczo obejmuje studentów wszystkich lat, specjalności oraz poziomów studiów.

Uwaga dla studentów III roku – można składać dokumenty pod warunkiem kontynuacji studiów. Ze względu na procedury związane z rekrutacją na studia drugiego stopnia wyjazd w ramach Erasmus+ może się odbyć dopiero w semestrze letnim (osoba wyjeżdżająca na praktykę powinna być w chwili wyjazdu studentem UŚ)

Uwaga dla absolwentów – na praktykę może wyjechać absolwent UŚ pod warunkiem, że od dnia ukończenia studiów do dnia planowanego wyjazdu nie minęło 12 – dwanaście – miesięcy.

2. Kryteria oceny kandydatów:

 • ·średnia ocen uzyskanych w ciągu całego przebiegu studiów obliczona przez Dziekanat,
 • ·znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub języka kraju, w którym będzie realizowana praktyka (tylko kraje UE).

3. Wymagane dokumenty:

 • ·zaświadczenie o znajomości języka obcego (kserokopie stron indeksu z ocenami z praktycznej nauki języka angielskiego / niemieckiego / rosyjskiego – w zależności od języka, w jakim będzie realizowana praktyka),
 • ·zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ciągu całego przebiegu studiów obliczonej przez Dziekanat.

Uwaga!

 • ·Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus + nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu studenta za granicą. W momencie wyjazdu kandydat musi być studentem Uniwersytetu Śląskiego bądź jego absolwentem;
 • ·Zakwalifikowanie Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na szczeblu instytutu i wydziału nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu;
 • ·Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z harmonogramem zajęć ani uniemożliwiać Studentowi udziału w nich.

Wymagane dokumenty należy składać od 21.03.2018 do 04.04.2018 r. w sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, w pokoju 4. 28. Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz ewentualna lista rezerwowa zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń  06.04.2018 r.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o staranne zapoznanie się z ZASADAMI REKRUTACJI STUDENTÓW I REALIZACJI WYJAZDÓW – WYJAZDY NA PRAKTYKĘ SMP 2018-2019  dostępnymi pod adresem

http://erasmus.us.edu.pl/sites/erasmus.us.edu.pl/files/smp_zasady_rekrutacji_i_realizacji_wyjazdow_2_2018-19.pdf

Z wyrazami szacunku

Anna Podstawska