Nabór na studia semestralne na Udmurckim Uniwersytecie Państwowym (Iżewsk, Rosja)

Drodzy Studenci,

rozpoczynamy nabór na studia semestralne na Udmurckim Uniwersytecie Państwowym (Iżewsk, Rosja) w roku akademickim 2018/2019.

W bieżącej rekrutacji Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej dysponuje aż 6 miejscami na wyjazd do Iżewska:
- 2 miejscami na wyjazd w ramach programu Erasmus+
- 4 miejscami na wyjazd w ramach umowy bilateralnej*.

Osoby zamierzające wziąć udział w wymianie powinny władać językiem rosyjskim na poziomie co najmniej B1.

Zainteresowani wyjazdem na wymianę powinni złożyć w sekretariacie IFW (4.28):

1) zaświadczenia o uzyskanej średniej studiów (do uzyskania w dziekanacie)
2) wykazy ocen z praktycznej nauki języka rosyjskiego z ostatnich dwóch semestrów (semestr zimowy 2017/2018 i semestr letni 2016/2017) – mogą to być kserokopie indeksu.

Dokumenty proszę składać w opisanych teczkach (imię i nazwisko, kierunek/specjalność studiów, rok studiów, nr telefonu, adres mailowy + wskazanie preferowanego terminu wyjazdu: semestr letni/zimowy 2018/2019**).

Do udziału w wymianie zostaną wytypowane osoby, które w postępowaniu konkursowym uzyskały najwyższą średnią i najwyższe oceny z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Miejsca na wyjazd w ramach programu Erasmus+ otrzymają osoby z dwoma najwyższymi wynikami uzyskanymi podczas rekrutacji.

*Studia oraz zakwaterowanie w akademiku Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego podczas wyjazdu w ramach umowy bilateralnej są bezpłatne. Student pokrywa pozostałe koszty wymiany (np. dojazd na miejsce i powrót do kraju, codzienne wydatki itd.). Jeśli chodzi o naukę języka rosyjskiego, to Udmurcki Uniwersytet Państwowy oferuje zagranicznym studentom bezpłatną naukę na wybranym poziomie w wymiarze 60 h/semestr (każde dodatkowe godziny nauki języka rosyjskiego student opłaca we własnym zakresie).

**Uwaga dla studentów III roku – ze względu na procedury związane z rekrutacją na studia II stopnia wyjazd może się odbyć wyłącznie w sem. letnim r. akad. 2018/2019.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
do 15.03.2018 r. w sekretariacie IFW, pok. 4.28.
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA I WYTYPOWANIE UCZESTNIKÓW:
16.03.2018 r.
Szczegóły dotyczące wymiany można znaleźć w załączniku.

Gorąco zachęcam do udziału w wymianie. Sama uczestniczyłam w niej (w ramach umowy bilateralnej) i wspaniale wspominam czas spędzony w Iżewsku. W razie jakichkolwiek pytań związanych z wymianą, zapraszam do kontaktu: a.m.podstawska@gmail.com

Z serdecznymi pozdrowieniami
Anna Podstawska