Nabór na studia semestralne na Udmurckim Uniwersytecie Państwowym (Iżewsk, Rosja)

Drodzy Studenci,

rozpoczyna się nabór na studia semestralne na Udmurckim Uniwersytecie Państwowym (Iżewsk, Rosja) w roku akademickim 2020/2021.

W bieżącej rekrutacji Kierunek Filologia rosyjska dysponuje 4 miejscami na wyjazd semestralny w ramach umowy bilateralnej.

Studia oraz zakwaterowanie w akademiku Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego podczas wyjazdu w ramach umowy bilateralnej są bezpłatne. Student pokrywa pozostałe koszty wymiany (np. dojazd na miejsce i powrót do kraju, codzienne wydatki itd.). Jeśli chodzi o naukę języka rosyjskiego, to Udmurcki Uniwersytet Państwowy oferuje zagranicznym studentom bezpłatną naukę na wybranym poziomie w wymiarze 60 h/semestr (każde dodatkowe godziny nauki języka rosyjskiego student opłaca we własnym zakresie).

Osoby zamierzające wziąć udział w wymianie powinny władać językiem rosyjskim na poziomie co najmniej B1.

Zainteresowani wyjazdem na wymianę powinni wypełnić załącznik 1 i przysłać na mail swietlana.biczak@us.edu.pl do 31 marca 2020.

Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu wyjazdu 6 kwietnia 2020.

Skład komisji rekrutacyjnej:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej dr Lidia Mięsowska;

Członek komisji rekrutacyjnej dr Swietłana Biczak;

Członek komisji rekrutacyjnej dr Ewa Kapela.

 

Student zostanie poinformowany o decyzji komisji drogą mailową 7 kwietnia 2020.

Do udziału w wymianie zostaną wytypowane osoby, które w postępowaniu konkursowym uzyskały najwyższą średnią i najwyższe oceny z praktycznej nauki języka rosyjskiego. 

Uwaga dla studentów III roku – ze względu na procedury związane z rekrutacją na studia II stopnia wyjazd może się odbyć wyłącznie w semestrze letnim r. akad. 2020/2021.

Szczegóły dotyczące wymiany można znaleźć w zał. 2 (w j. angielskim).

Koordynator Erasmus+ wypełnia on-line formularz nominacji zakwalifikowanego na wyjazd studenta na stronie Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego do 15 kwietnia 2020.

Termin rejestracji w Udmurckim Uniwersytecie Państwowym dla zakwalifikowanych na wyjazd studentów

  • w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym 2020/2021 od 15 kwietnia do 15 maja 2020;
  • w przypadku wyjazdu w semestrze letnim 2020/2021 od 1 września do 15 października 2020.  

Student dokonuje rejestracji zgodnie z procedurami z zał. 2.

Z wyrazami szacunku,

 

dr Swietłana Biczak

Koordynator ds. programu Erasmus+

na Kierunku Filologia rosyjska

swietlana.biczak@us.edu.pl