Między tradycją a nowoczesnością. Konferencja

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego
pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Opole, 2012-12-11

Szanowni Państwo,

w naszym Zakładzie od wielu lat prowadzone są badania nad zagadnieniami literatury kobiecej i feminizmu w Rosji. Ta dziedzina kultury rosyjskiej, nie tak dawno jeszcze zupełnie pomijana w polskich badaniach slawistycznych, dziś wzbudza już coraz większe zainteresowanie wśród literaturoznawców, przynosząc widoczne rezultaty w postaci sympozjów organizowanych przez niektóre ośrodki akademickie oraz artykułów, a nawet  rozpraw o charakterze monograficznym. Wciąż jednak bardzo wiele pozostaje jeszcze do zrobienia w zakresie tego tematu, zwłaszcza, że warto go także badać w szerszym ujęciu kulturowo-antropologicznym, uwzględniającym nadto aspekt komparatystyczny, który daje możliwość połączenia tego, co rosyjskie z tym, co europejskie, tego, co wschodnie z tym, co zachodnie, tego, co narodowe z tym, co uniwersalne i powszechne, tego, co współczesne z tym, co odległe w czasie i co prognozuje przyszłość.

Wychodząc z tego założenia, zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej poświęconej tematowi: Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, jaka odbędzie się w dn. 7-8 października 2013 roku.  Pragniemy, aby w tym interdyscyplinarnym spotkaniu wzięli udział specjaliści różnych dziedzin naukowych: filolodzy, historycy, kulturolodzy, teologowie, socjologowie, historycy sztuki, filozofowie i ażeby w gronie prelegentów znaleźli się – prócz polskich badaczy – również przedstawiciele międzynarodowych ośrodków akademickich.

Zależy nam na tym również, aby w tak zaprojektowanej debacie wzięli udział studenci. Z tego względu nasze obrady zaplanowaliśmy na pierwsze dni października, kiedy u młodzieży odnotować można mobilizację sił intelektualnych związaną z rozpoczynającym się rokiem akademickim, a porządek zajęć dydaktycznych nie wszedł jeszcze w decydującą fazę właściwego sobie rytmu.

Będziemy oczekiwać od Państwa na oznaki zainteresowania zaproponowanym przez nas tematem, jak też propozycje wystąpień sesyjnych, które naświetlałyby wielorakie aspekty tego ważnego – także z punktu widzenia naszej współczesności – tematu do końca kwietnia 2013 roku (adres e-mail: dambroziak@uni.opole.pl).  

Formularz zgłoszeniowy

Referaty można wygłaszać w językach słowiańskich i w języku angielskim. Planujemy publikację materiałów pokonferencyjnych.

Koszty udziału w konferencji (przyjazdy, noclegi, wyżywienie) ponoszą sami uczestnicy lub uczelnie delegujące. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł. Gdy otrzymamy od Państwa zgłoszenie udziału w naszej konferencji, wówczas prześlemy dalsze informacje organizacyjne.

                                                                                  Z wyrazami szacunku

Prof. Wojciech Chlebda
Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego

Prof. Wanda Laszczak
kierownik projektu