Mgr K. Banaś-Sieradzka informuje o zmianie terminu egzaminu

Mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka podaje zmienione terminy egzaminów:

I rok egzamin (pisemny i ustny) odbędzie się 25.09 od godz. 9.00 gab. 3.8
II rok (pisemny i ustny) dn. 22.09 od godz. 9.00 gab. 3.8