Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku. Program konferencji

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Lektury dramatu/teatru”

MASKI WOLNOŚCI W DRAMACIE I TEATRZE XX I XXI WIEKU

17–18 września 2018 roku

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) w Katowicach

PROGRAM KONFERENCJI

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ