Literatura rosyjska a kwestia żydowska – seminarium naukowe w IFW UŚ. Fotorelacja

Polskie Towarzystwo Rusycystyczne,
Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego,
Katedra Literatury Rosyjskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zapraszają na 

seminarium naukowe

Literatura rosyjska a kwestia żydowska

26 października 2016
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Grota-Roweckiego 5
Sosnowiec 

PROGRAM SEMINARIUM

 Fotorelacja

Zdj. A. Lenart