Listy osób zakwalifikowanych na studia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci!

Informujemy, że na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów opublikowano listy przyjętych na studia pierwszego stopnia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ. Przy listach są podane miejsca oraz terminy składania dokumentów wymaganych na studia.  Również w Systemie IRK, na koncie zakwalifikowanego do przyjęcia kandydata,  pojawia się informacja o miejscu i terminie wpisu na studia i złożenia dokumentów. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie kandydata na studia jest pisemna decyzja WKR odbierana przy składaniu dokumentów.

UWAGA!

Składając kopie dokumentów należy przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej oryginał w celu ich uwierzytelnienia. 

Listy osób zakwalifikowanych:

 
 

Więcej wpisów w Tablica ogłoszeń