Lekcje języka rosyjskiego z cyklu „Tego nie znajdziesz w podręczniku”

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
serdecznie zaprasza
nauczycieli wraz z uczniami
na
3 lekcje języka rosyjskiego
z cyklu „Tego nie znajdziesz w podręczniku”

Edycja 2016:
Koleją Transsyberyjską przez zimową Rosję
Lekcje odbędą się w piątek 16 grudnia 2016 roku
od godz. 10.00 do 13.00 w sali 0.2

Prowadzący:
dr Izabela Nowak
mgr Swietłana Biczak
mgr Jaśmina Śmiech

Zgłoszenia na lekcje (z podaniem liczby uczniów) prosimy przesyłać na adres
dr Gabrieli Wilk: gabriela.wilk@us.edu.pl

___

fot. archiwum prywatne