Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS TK)

W 2014/2015 r. rozpocznie działalność naukową nowa interdyscyplinarna pracownia badawcza o nazwie Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura. O działalności LAS-u będzie można przeczytać już w czerwcu na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UŚ – informuje Kierownik LAS TK dr hab. Justyna Tymieniecka.

Więcej…