Kwestia żydowska i jej literackie interpretacje. Seminarium literackie. Program

Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

i

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytetu Śląskiego

mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w II Seminarium Naukowym

pod tytułem

Kwestia żydowska i jej literackie interpretacje

które odbędzie się w Sosnowcu w dniu 6 grudnia 2017 roku

Pierwsze seminarium naukowe z cyklu „Literatura rosyjska a kwestia żydowska” odbyło się w Uniwersytecie Śląskim w październiku 2016 roku. Poruszane wówczas zagadnienia uświadomiły nam, że jest to przestrzeń badawcza wymagająca szczegółowej eksploracji, zarówno ze względu na skalę zjawiska, jak i możliwości interpretacyjne. Postanowiliśmy więc nadać naszym seminariom charakter cykliczny.

W tym roku rozszerzyliśmy formułę spotkania i zapraszamy do dyskusji nie tylko rusycystów, ale także judaistów, polonistów, kulturoznawców czy historyków, którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami badawczymi. Proponujemy następujące tematy:

  1. Pisarze żydowscy — biografie, twórczość.
  2. Literackie portrety Żydów i judaizmu.
  3. Słowianie i Żydzi. Dialog kultur i tradycji literackich.
  4. Tożsamość na pograniczu kultur — problemy identyfikacyjne twórców i ich literackie kreacje.
  5. Krytyka literacka w Izraelu i w diasporze.

Szczególnie zachęcamy do podejmowania zagadnień związanych z obszarem Słowiańszczyzny Wschodniej:

  1. Pisarze wschodnioeuropejscy i ich żydowskie korzenie.
  2. Kwestia żydowska w literaturach wschodniosłowiańskich.
  3. Klasycy literatury rosyjskiej wobec kwestii żydowskiej.
PROGRAM SEMINARIUM

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium wraz z tematem wystąpienia i krótkim streszczeniem prosimy nadsyłać do 15 października 2017 roku na adres e-mail: literaturarosyjska@mail.com.  

Opłata wynosi 300 złotych i obejmuje wydatki związane z publikacją tomu poseminaryjnego. Koszty związane z uczestnictwem w seminarium (przejazd, nocleg) ponoszą uczestnicy.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą przesłane na adres Państwa poczty elektronicznej po otrzymaniu zgłoszenia uczestnictwa w seminarium.

Formularz zgłoszenia.       

W imieniu organizatorów

dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek

dr Agnieszka Lenart