Kurs w Kaliningradzie

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej w Sosnowcu ogłasza nabór na kurs języka rosyjskiego: 40 godzin w ciągu 2 tygodni (z możliwością dopasowania poziomu) na Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Kurs rozpocznie się między 12 a 14 lutego 2013.

Koszty ponoszone przez studentów:

Kurs 40 godzin – 6500 rubli (ok. 650zł)

Zakwaterowanie (ok. 12 zł za dobę)

Przejazd (ok. 250 zł w dwie strony – pociąg + autobus)

Ubezpieczenie: ok. 50 zł.

Wyżywienie we własnym zakresie

Liczba miejsc: 17.

Konieczny jest ważny paszport.

Zgłoszenia (forma poniżej) należy składać w sekretariacie lub u p. dr Moniki Karwackiej drogą elektroniczną: monika.karwacka@us.edu.pl

Imię i nazwisko: ………………………………………

Rok i specjalność:………………………………………

Termin składania zgłoszeń: 28 stycznia 2013.

 

 
 

Więcej wpisów w BFU im. I. Kanta w Kaliningradzie