Kurs języka rosyjskiego w Kaliningradzie – luty 2015

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej w Sosnowcu ogłasza nabór na kurs języka rosyjskiego: 40 godzin w ciągu 2 tygodni (z możliwością dopasowania poziomu) na Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Kurs odbędzie się w terminie: 09-22 lutego 2015 r. Zajęcia w godzinach 9-12. Grupy ok. 10 osób.

Koszty ponoszone przez studentów:

Kurs: 6500 rubli

Zakwaterowanie (ok. 10 zł za dobę)

Przejazd (ok. 200 zł w dwie strony – pociąg + autobus)

Ubezpieczenie: ok. 50 zł.

Wyżywienie we własnym zakresie

Liczba miejsc: 6.

Konieczny jest paszport ważny co najmniej pół roku od daty wyjazdu.

Zgłoszenia (Imię i nazwisko, adres zam., pesel, imiona rodziców, nr tel.), a także  skan paszportu (strona ze zdjęciem) legitymacji studenckiej (obydwie strony) należy składać  drogą elektroniczną na adres: monika.karwacka@us.edu.pl

Termin składnia zgłoszeń: 18.01.2015 (do końca tygodnia)