Kurs języka rosyjskiego w BFU im. I. Kanta w Kaliningradzie

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej w Sosnowcu ogłasza nabór na kurs języka rosyjskiego: 40 godzin w ciągu 2 tygodni (z możliwością dopasowania poziomu) na Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Kurs odbędzie się w terminie: 15-29 września 2018 r. Grupy ok. 10 osób.

Koszty ponoszone przez studentów:

Kurs: 6500 rubli
Zakwaterowanie (ok. 350-500 rubli tj. ok. 20-30 zł za dobę)
Przejazd (ok. 200 zł w dwie strony – pociąg + autobus)
Ubezpieczenie: ok. 50 zł.
Wyżywienie we własnym zakresie.

Konieczny jest paszport ważny co najmniej półtora roku od daty wyjazdu.

Zgłoszenia (Imię i nazwisko, adres zam., pesel, imiona rodziców, nr tel.), a także skan paszportu (strona ze zdjęciem) legitymacji studenckiej (obydwie strony) należy składać  drogą elektroniczną na adres: monika.karwacka@us.edu.pl

Termin składnia zgłoszeń: 18.06.2018 

 
 

Więcej wpisów w BFU im. I. Kanta w Kaliningradzie