Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Konferencja Młodych Naukowców

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM

zaprasza na dziewiątą edycję konferencji z cyklu 

Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog,

która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Obrzycku w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM 

ZAPROSZENIE

ANKIETA UCZESTNIKA