Kontakt

Kontakt z kierunkiem Filologia rosyjska UŚ
  • adres: ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, pok. 4.28, III piętro
  • Dziekanat Dydaktyczny – obsługa dydaktyczna kierunku Filologia rosyjska: Agata Paterak 
  • godziny pracy dziekanatu dydaktycznego dla studentów: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00
  • e-mail: agata.paterak@us.edu.pl; ifw@us.edu.pl
  • tel. (32) 36 40 843
Kontakt z administratorami strony kierunku Filologia rosyjska UŚ

Informacje do zamieszczenia na stronę prosimy przesyłać bezpośrednio na adres www.ifwadm@gmail.com.
Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

ADMINISTRATORZY STRONY IFW UŚ

Lidia Mięsowska
Anna Tyka

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE IFW UŚ