Konsultacje w ramach programu Nauka dla Gospodarki

DYŻURY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

W dniu 13 marca br. Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ organizuje indywidualne konsultacje dla pracowników naukowych Wydziału Filologicznego UŚ. Konsultacje prowadzone będą przez pracowników Punktu Konsultacyjnego w ramach projektu „Nauka dla Gospodarki – efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach konsultacji będzie można uzyskać informację i skorzystać z doradztwa w zakresie:

- ochrony własności intelektualnej, w tym szczególnie ochrony własności przemysłowej,

- form komercjalizacji wiedzy, modeli biznesowych spin off, zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, nawiązywania kontaktów biznesowych i prawnych aspektów współpracy z gospodarką.

Termin i miejsce: 13 marca 2013

od godziny 9:00 do 11:00 – Wydział Filologiczny, Plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice, sala nr 3

od godziny 13:00 do 15:00 – Wydział Filologiczny, ul. Grota Roweckiego 5, Sosnowiec, sala nr 1.4

 

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ USŁUGI INFORMACYJNO- DORADCZEJ

mgr Monika Błaszczyk – specjalista ds. ochrony własności intelektualnej

mgr inż. Maria Kwarcińska – specjalista ds. doradztwa

tel. (32) 359 20 81, e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl