Konfrontacje z przekładem. Konferencja

Doktoranckie Koło Naukowe TRANSLATIO,

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

pod patronatem

        Komisji Przekładoznawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów

mają zaszczyt zaprosić filologów różnych specjalności

(rusycystów, slawistów, anglistów, germanistów, romanistów i in.)

do udziału w konferencji


KONFRONTACJE Z PRZEKŁADEM

Konferencja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku

w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5.

 

Informacje w języku polskim

Informacje w języku angielskim

Informacje w języku rosyjskim