Konfrontacje z przekładem 2. Konferencja – przedłużony termin zgłoszeń

Doktoranckie Koło Naukowe TRANSLATIO,
Instytut Językoznawstwa
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
pod patronatem

Komisji Przekładoznawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów
mają zaszczyt zaprosić filologów różnych specjalności
(rusycystów, slawistów, anglistów, germanistów, romanistów i in.)

do zaocznego udziału w konferencji
oraz publikacji wyników swoich badań
w monografii wieloautorskiej

KONFRONTACJE Z PRZEKŁADEM 2

Termin zgłoszeń upływa 10 lipca 2020 roku.

Informacja w języku polskim

Informacja w języku angielskim

Информация на русском языке

Formularz zgłoszeniowy