Konferencja „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”. Relacja

W dniach 17–18 września 2018 roku, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach, odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Lektury dramatu/teatru” zatytułowana Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku. Organizatorami konferencji byli Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ oraz Polskie Towarzystwo Rusycystyczne.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie różnorodnych ugruntowanych kulturowo i filozoficznie idei wolności, do których odwołują się dramaturdzy i ludzie teatru XX i XXI wieku. Sympozjum było okazją do postawienia pytań o to, jak interesujący nas dramat i teatr sytuują się wobec problematyki szeroko rozumianej wolności, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu tożsamości, który trapi społeczeństwo ponowoczesne. Refleksja naukowa obejmowała zagadnienia opisujące wieloaspektowość pojęcia wolności oraz naturalnie występujące w nim antagonizmy i konflikty.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 badaczy z Polski, Rosji oraz Czech. Gościem honorowym konferencji był Paweł Rudniew – teatrolog, krytyk i menadżer teatralny, asystent dyrektora artystycznego Moskiewskiego Teatru Artystycznego im. A.P. Czechowa i rektora Moskiewskiej Szkoły Studio MChAT, który podczas obrad plenarnych wygłosił referat nt. Свобода в современной российской пьесе. Okazją do spotkania była również premiera najnowszej książki Pawła Rudniewa  Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950–2010-е, o której autor opowiedział podczas spotkania w pierwszym dniu konferencji. 

Ważnym punktem dwudniowych obrad był również panel dyskusyjny Wolność w teatrze i dramacie XX i XXI wieku, do którego zaproszenie przyjęli: prof. Krystyna Duniec (Instytut Sztuki PAN), dr hab. Irina Lappo (UMCS w Lublinie), Katarzyna Osińska (Instytut Slawistyki PAN), prof. Irina Murzak (MPUP, Rosja), prof. Ewa Wąchocka (UŚ w Katowicach), prof. Jacek Kopciński (Instytut Badań Literackich PAN), Paweł Rudniew (MChT, Rosja) oraz prof. Juliusz Tyszka (UAM w Poznaniu).

Tłumaczem podczas konferencji, zarówno w czasie obrad, jak i spotkania z Pawłem Rudniewem oraz panelu, był dr Krzysztof Tyczko (UAM w Poznaniu).

Dziękujemy wszystkim Prelegentom za udział w I edycji konferencji z cyklu „Lektury dramatu/teatru” zatytułowanej Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku, wyrażając nadzieję, że te dwa dni stały się okazją do wymiany myśli i doświadczeń. Wierzymy, że zaowocują one inspirującą publikacją oraz kolejnymi, równie ciekawymi spotkaniami.

Organizatorzy pragną również podziękować Pracownikom Muzeum Śląskiego w Katowicach za pomoc w organizacji zwiedzania wystawy Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości.

 

fot. Portal Rosyjska Ruletka