IV Sosnowieckie Forum Językoznawcze

Instytut Językoznawstwa
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji
pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

IV SOSNOWIECKIE FORUM JĘZYKOZNAWCZE
Semantyka – gramatyka – stylistyka

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2020 roku w budynku Wydziału Humanistycznego (dawny Wydział Filologiczny) w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5. Planowana konferencja naukowa będzie już czwartą edycją zapoczątkowanego we wrześniu 2014 roku forum poświęconego współczesnym badaniom lingwistycznym. Dyskusja lingwistów z kraju i zagranicy umożliwi wymianę doświadczeń badawczych oraz zapoznanie się z kierunkami prac prowadzonych przez rodzime i zagraniczne ośrodki naukowe. Celem konferencji będzie prezentacja różnorodnych perspektyw badawczych we współczesnym językoznawstwie, szczególnie slawistycznym, z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych.

Szczegółowe informacje w języku polskim
Подробная информация на русском языке
Formularz zgłoszeniowy