Skład osobowy

ROK AKADEMICKI 2018/2019

Adamczyk Dawid, magister/doktorant w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Banaś-Sieradzka Katarzyna, magister/lektor w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (praktyczna nauka jęz. ang)

Biczak Swietłana, doktor/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Borek Małgorzata, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Borucki Tadeusz, doktor/starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Bugaj Tomasz, doktor/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Charciarek Andrzej, doktor habilitowany/profesor UŚ w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Charko-Klekot Paulina, magister/asystent w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Czerwiński Piotr, profesor zwyczajny w Zakładzie Języka Rosyjskiego

Delekta Ilona, magister/wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Fast Piotr, profesor zwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Gasz Agnieszka, doktor/adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Gęborek Łukasz, magister/doktorant w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Kapela Ewa, doktor/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Karwacka Monika, doktor/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Krawuczka Aleksandra, doktor/starszy wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Labocha Maciej, magister/asystent w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Lenart Agnieszka, doktor/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Lubocha-Kruglik Jolanta, doktor habilitowany/profesor UŚ w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Łaniewski Paweł, magister/doktorant w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Machura-Szczerba Anna, magister/starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (praktyczna nauka jęz. niem.)

Małek Maciej, magister/doktorant w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Małysa Oksana, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Markusik Dżulietta, magister/wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Michalska-Suchanek Mirosława, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Michałowski Piotr, doktor/adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Mięsowska Lidia, doktor/starszy wykładowca w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Mrózek Alicja, magister/wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Nabielska Jadwiga, magister/starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (praktyczna nauka jęz. ang.)

Paszkowska Anna, magister/asystent w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Pawletko Beata, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Polak Andrzej, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Straś Ewa, doktor habilitowany/profesor UŚ w Zakładzie Języka Rosyjskiego

Strębska-Liszewska, doktor/starszy wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Śmiech Jaśminadoktor/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Tyka Anna, magister/asystent w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Tymieniecka-Suchanek Justyna, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Walczak Maciej, doktor/adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego

Wilk Gabriela, doktor/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Woch Joanna, doktor/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Zych Anna, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej