Skład osobowy

ROK AKADEMICKI 2016/2017

Banaszek-Szapowałowa Aneta, doktor/adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego

Banaś-Sieradzka Katarzyna, magister/lektor w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (praktyczna nauka jęz. ang)

Biczak Swietłana, magister/wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Borek Małgorzata, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Borucki Tadeusz, doktor/starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Charciarek Andrzej, doktor habilitowany/profesor UŚ w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Charko-Klekot Paulina, magister/asystent w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Czerwińska Margarita, doktor/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Czerwiński Piotr, profesor zwyczajny w Zakładzie Języka Rosyjskiego

Delekta Ilona, magister/wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Fast Piotr, profesor zwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Fontański Henryk, profesor zwyczajny w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Gasz Agnieszka, doktor/adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Kapela Ewa, doktor/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Kopczacki Bartłomiej, magister/asystent w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Karwacka Monika, doktor/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Krawuczka Aleksandra, doktor/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Kwiatkowska Tatiana, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego

Labocha Maciej, magister/asystent w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Lubocha-Kruglik Jolanta, doktor habilitowany/profesor UŚ w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Machura-Szczerba Anna, magister/starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (praktyczna nauka jęz. niem.)

Małysa Oksana, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Markusik Dżulietta, magister/wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Michalska-Suchanek Mirosława, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Mięsowska Lidia, doktor/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Mrózek Alicja, magister/wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Nabielska Jadwiga, magister/starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (praktyczna nauka jęz. ang.)

Nowak Izabela, doktor/starszy wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Paszkowska Anna, magister/asystent w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Pawletko Beata, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Pisarska Justyna, doktor/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Podstawska Anna, magister/asystent w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki

Sołtysik Joanna, magister/lektor w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Polak Andrzej, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Smugowski Sławomir, magister/wykładowca w Zakładzie Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość

Straś Ewa, doktor habilitowany/profesor UŚ w Zakładzie Języka Rosyjskiego

Śmiech Jaśminamagister/asystent w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Tyka Anna, magister/asystent w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej

Tymieniecka-Suchanek Justyna, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej (gramatyka jęz. łacińskiego)

Walczak Maciej, doktor/adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego

Wanot Natalia, magister/doktorant

Wilk Gabriela, doktor/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Wolff-Kalisz Teresa, magister/starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (praktyczna nauka jęz. niem.)

Zobek Teresa, doktor/starszy wykładowca w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

Zych Anna, doktor habilitowany/adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej