Dziekanat Dydaktyczny

mgr Łukasz Gęborek

  • adres:
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, pok. 4.31, III piętro

 

  • godziny pracy dla studentów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00

 

  • kontakt:
lukasz.geborek@us.edu.pl
ifw@us.edu.pl
tel. (32)3640-843