Dyrekcja

Zastępca dyrektora
ds. dydaktycznych
dr Lidia Mięsowska

Zastępca dyrektora
ds. nauki
dr Ewa Kapela