Dyrekcja

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych
dr Lidia Mięsowska
Zastępca dyrektora ds. nauki
dr Ewa Kapela