Informacja o praktykach zawodowych dla studentów drugiego roku

Uwaga!

W związku z nowym rozporządzeniem rektora, studentów drugiego roku, którzy odbywają praktyki zawodowe po 30 października br., obowiązuje nowy załącznik 1a (porozumienie o organizacji praktyki zawodowej).