III Sosnowieckie Forum Językoznawcze – program konferencji

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić do udziału
w Międzynarodowej Konferencji

III SOSNOWIECKIE FORUM JĘZYKOZNAWCZE

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 września 2018 roku
w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5.

PROGRAM KONFERENCJI

Planowana konferencja naukowa będzie już trzecią edycją zapoczątkowanego we wrześniu 2014 roku forum poświęconego współczesnym badaniom lingwistycznym.

Dyskusja slawistów z kraju i zagranicy umożliwi wymianę doświadczeń badawczych oraz zapoznanie się z kierunkami prac prowadzonych przez rodzime i zagraniczne ośrodki naukowe.

Celem konferencji będzie prezentacja różnorodnych perspektyw badawczych we współczesnym językoznawstwie slawistycznym z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych. W centrum uwagi znajdą się także zagadnienia nauczania języków słowiańskich jako obcych.

Obrady odbywać się będą w następujących sekcjach:

1. Najnowsze tendencje rozwoju języków słowiańskich.
2. Badania porównawcze w obrębie języków słowiańskich.
3. Językoznawstwo a glottodydaktyka.

Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2018 roku pocztą elektroniczną na adres forumsosnowiec@gmail.com. Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 15 lipca 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €). Obejmuje ona druk artykułów w formie monografii zbiorowej, uroczystą kolację, poczęstunek podczas przerw w obradach, materiały konferencyjne/promocyjne. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o włączeniu referatu do programu obrad w terminie do 5 września 2018 roku.

Dane do przelewu:
Nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski
Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
W tytule wpłaty należy wpisać: Sosnowieckie Forum Językoznawcze IFW + imię i nazwisko uczestnika.

Zagraniczni uczestnicy mogą wnieść opłatę konferencyjną podczas rejestracji.

Zakwaterowanie we własnym zakresie.
Wybrane możliwości zakwaterowania:

  • w Sosnowcu:

Hotel Centrum Sosnowiec: www.hotelcentrumsosnowiec.pl
Boutique Hotel’s Sosnowiec: www.hotels24.com.pl/obiekty/sosnowiec
Hotel Orion Sosnowiec: www.hotelorion.pl/orion

  • w Katowicach:

Hotel Katowice: www.hotel-katowice.com.pl
Hotel Ibis: www.ibis.com
Hotel Novotel: www.novotel.com/pl/hotel-3377-novotel-katowice-centrum/index.shtml

Koszty noclegów oraz wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych: 20 minut, w sekcjach: 15 minut.

Wszelkie pytania do organizatorów można kierować na adres: forumsosnowiec@gmail.com.
Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ http://www.ifw.us.edu.pl/.

Komitet naukowy:
dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek
dr hab. Anna Zych
dr Ewa Kapela

Komitet organizacyjny:
dr Gabriela Wilk
dr Maciej Walczak
dr Swietłana Biczak

Информация на русском языке