II Sosnowieckie Forum Językoznawcze / II Сосновецкий лингвистический форум

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić do udziału
w Międzynarodowej Konferencji

II SOSNOWIECKIE FORUM JĘZYKOZNAWCZE 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 września 2016 roku
w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5

Planowana konferencja naukowa jest kontynuacją zapoczątkowanego we wrześniu 2014 roku forum poświęconego współczesnym badaniom lingwistycznym. Spotkanie slawistów z kraju i zagranicy jest okazją do wymiany doświadczeń badawczych oraz zapoznania się z obszarem i kierunkami prac prowadzonych przez rodzime i zagraniczne ośrodki naukowe. 

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych perspektyw badawczych we współczesnym językoznawstwie slawistycznym z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych. W centrum uwagi znajdą się także zagadnienia opisu jednostek języka na poszczególnych jego poziomach.

Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.

 

PROGRAM II SOSNOWIECKIEGO FORUM JĘZYKOZNAWCZEGO

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 maja 2016 roku pocztą elektroniczną na adres forumsosnowiec@gmail.com. Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 15 czerwca 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Opłata konferencyjna wynosi 400 (lub 100 €). Obejmuje ona druk artykułów w formie monografii zbiorowej, uroczystą kolację, poczęstunek podczas przerw w obradach, materiały konferencyjne/promocyjne. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o włączeniu referatu do programu obrad w terminie do 31 lipca 2016 roku.

Dane do przelewu:

Nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski

Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
W tytule wpłaty należy wpisać: Sosnowieckie Forum Językoznawcze IFW + imię i nazwisko uczestnika.

Zagraniczni uczestnicy mogą wnieść opłatę konferencyjną podczas rejestracji.

Zakwaterowanie we własnym zakresie.

Wybrane możliwości zakwaterowania:

  • w Sosnowcu:

Hotel Centrum Sosnowiec: www.hotelcentrumsosnowiec.pl

Boutique Hotel’s Sosnowiec: www.hotels24.com.pl/obiekty/sosnowiec

Hotel Orion Sosnowiec: www.hotelorion.pl/orion

  • w Katowicach

Hotel Katowice: www.hotel-katowice.com.pl
Hotel Ibis:
www.ibis.com

Hotel Novotel: www.novotel.com/pl/hotel-3377-novotel-katowice-centrum/index.shtml

Koszty noclegów oraz wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych: 20 minut, w sekcjach: 15 minut.

Wszelkie pytania do organizatorów można kierować na adres: forumsosnowiec@gmail.com.

Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ UŚ http://www.ifw.us.edu.pl/.

Информация и заявка на русском языке

Komitet naukowy:                                                  

dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek          
dr hab. Anna Zych
dr Ewa Kapela                                  

Komitet organizacyjny:

dr Maciej Walczak
dr Gabriela Wilk
mgr Jaśmina Puchała

Информация и заявка на русском языке