I Sosnowieckie Forum Lingwistyczne – przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić do udziału

w Międzynarodowej Konferencji

I SOSNOWIECKIE FORUM LINGWISTYCZNE

2014

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2014

w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5.

Komitet naukowy                                                         

prof. dr hab. Henryk Fontański                              
dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik                            
dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek                      

Komitet organizacyjny

dr Oksana Małysa
dr Gabriela Wilk
dr Maciej Walczak
mgr Anna Paszkowska

Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:

1)   Gramatyka w tekście
2)   Przekład a współczesne badania językoznawcze
3)   Idee językoznawstwa pragmatycznego – wyzwania i możliwości
4)   Korpusy językowe w badaniach lingwistycznych

W ramach konferencji planowane jest utworzenie sekcji dla studentów poświęconej następującym zagadnieniom:

1)   Nowe zjawiska we współczesnym języku polskim i rosyjskim
2)   Przekład i tłumacz we współczesnym świecie
3)   Relacje między językiem a kulturą

Szczegółowa informacja dotycząca sekcji dla studentów (opłaty konferencyjnej, terminu nadsyłania zgłoszeń) zostanie przesłana w osobnym piśmie.

Języki robocze konferencji: polski i rosyjski

Opłata konferencyjna wynosi 400 (lub 100 €).

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 15 lipca 2014 roku.
Nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski

Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
W tytule wpłaty należy wpisać: Sosnowieckie forum lingwistyczne IFW + imię i nazwisko uczestnika.

Zagraniczni uczestnicy mogą wnieść opłatę konferencyjną podczas rejestracji.

Zakwaterowanie we własnym zakresie lub w obiektach wskazanych przez organizatora. Informacje o możliwościach zakwaterowania dostępne będą na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego http://www.ifw.us.edu.pl/.

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Studenckim w Sosnowcu.

Koszty noclegów oraz wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2014 roku pocztą elektroniczną na adres sfl.ifw@gmail.com.
Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 30 czerwca 2014 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt (ok. 100-150 słów).

Formularz zgłoszeniowy

Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych: 20 minut, w sekcjach: 15 minut.

Planowana jest publikacja monografii zbiorowej. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru artykułów do publikacji.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Ogólne pytania do organizatorów można kierować na adres sfl.ifw@gmail.com.

Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej http://www.ifw.us.edu.pl/.