I Sosnowieckie Forum Lingwistyczne – program

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ma zaszczyt zaprosić do udziału

w Międzynarodowej Konferencji

I SOSNOWIECKIE FORUM LINGWISTYCZNE

2014

24-25 września 2014

PROGRAM