Harmonogramy

ROK AKADEMICKI 2020/2021
SEMESTR ZIMOWY
STUDIA STACJONARNE
Specjalność język rosyjski w turystyce studia I stopnia rok 1-2 [aktualizacja: 17.10.2020, godz. 12.15]
Język rosyjski w turystyce studia I stopnia rok 3 [aktualizacja: 17.10.2020, godz. 12.15]
Języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim studia I stopnia rok  1-2 [aktualizacja: 17.10.2020, godz. 12.15]
Języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim studia I stopnia rok 3  [aktualizacja: 17.10.2020, godz. 12.15]
Specjalność tłumaczeniowa studia I stopnia rok  1-2 [aktualizacja: 17.10.2020, godz. 12.15]
Język rosyjski Program: tłumaczeniowy studia I stopnia rok 3 [aktualizacja: 17.10.2020, godz. 12.15]
Specjalność tłumaczeniowa studia II stopnia rok 1-2 [aktualizacja: 17.10.2020, godz. 12.15]
Specjalność język biznesu studia I stopnia rok 1-2 [aktualizacja: 17.10.2020, godz. 12.15]
Język rosyjski Program: język biznesu studia I stopnia rok 3 [aktualizacja: 17.10.2020, godz. 12.15]
Wykaz skrótów
HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ
STUDIA STACJONARNE
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021
STUDIA NIESTACJONARNE ONLINE
 Języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim studia I stopnia rok 2 [aktualizacja: , godz. ]
Języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim studia I stopnia rok 3  [aktualizacja: , godz. ]
STUDIA NIESTACJONARNE
Filologia rosyjska, specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim rok 2 [aktualizacja: , godz. ]
Filologia, specjalność: języki stosowane:  język rosyjski z językiem angielskim rok 3 [aktualizacja: , godz. ]

Harmonogram zjazdów sem. zim. 2020/2021
Wykaz skrótów
HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ
STUDIA NIESTACJONARNE
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
HARMONOGRAM ANKIETYZACJI
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021
HARMONOGRAM ANKIETYZACJI
SEMESTR LETNI 2020/2021