Harmonogram zawodów okręgowych XLIX OJR w Okręgu Śląskim

W dniach 3-4 marca 2018 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego odbędą się zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 49 uczniów z 30 szkół województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zawodach I stopnia.

Harmonogram zawodów okręgowych XLIX OJR w Okręgu Śląskim

3 marca 2018 roku (sobota)

  • rejestracja uczestników i losowanie miejsc – godz. 9.45, s. 0.1      
  • część pisemna             –          godz. 10.00, s. 0.1 
  • część ustna                 –          od godz. 13.30, s. 1.1, 1.2, 1.45

4 marca 2018 roku (niedziela)

  • ogłoszenie wyników –          godz. 12.00, s. 0.1

Na eliminacjach uczniowie muszą mieć ze sobą dokument tożsamości.

Zgodnie z Regulaminem OJR test pisemny na zawodach okręgowych składa się z zadań o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej. Część pisemna trwa dwie godziny zegarowe i ma charakter anonimowy. Część ustna obejmuje wypowiedź (5-7 minut) na jeden temat, wylosowany przez ucznia. Tematy do części ustnej są dostępne na stronie internetowej Komitetu Głównego OJR www.ir.uw.edu.pl/ojr/.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Sekretarza naukowego Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR, dr Gabrieli Wilk (gabriela.wilk@us.edu.pl).