Godziny rektorskie 7 stycznia 2020 – dzień wolny od zajęć