Funkcjonowanie poszczególnych jednostek administracyjnych Wydziału Humanistycznego w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych

DYŻURY DZIEKANATÓW

 

W celu ułatwienia zdalnego kontaktu z dziekanatem zostały uruchomione nowe adresy e-mail do dziekanatów we wszystkich trzech lokalizacjach Wydziału Humanistycznego:

 

KATOWICE, plac Sejmu Śląskiego 1

DZIEKANAT STUDENCKI – część katowicka, Plac Sejmu Śl. 1
Dyżury godz. 7.30-15.30

Barbara Rozwadowska, p. 108, tel. 32 200 9258

kontakt e-mail barbara.rozwadowska@us.edu.pl


Beata Zoremba, p. 110, tel. 32 2009 261

kontakt e-mail beata.zoremba@us.edu.pl


Agnieszka Maroszek p.108, tel. 32 2009 231

kontakt e-mail agnieszka.maroszek@us.edu.pl


Joanna Ulijarczyk,  p.108, tel. 32 2009 231

kontakt e-mail joanna.ulijarczyk@us.edu.pl

 

e-mail dziekanatu:  dziekanat.wh-placsejmu@us.edu.pl

 

OPŁATY STUDENCKIE

Maja Burdosz, p.2
maja.burdosz@us.edu.pl; 32 2009 265

kontakt  maja.burdosz@us.edu.pl

 

 

SEKRETARIATY KIERUNKÓW – część katowicka, plac Sejmu Śląskiego 1

Dyżury

Kierunek: filologia polska

WTORKI w godz. 7.00-15.00
mgr Anna Jankowska, p.504
tel. 32 2009 504
e-mail: anna.jankowska@us.edu.pl
W pozostałe dni kontakt  anna.jankowska@us.edu.pl,   tel. 32 2009 504

 

Kierunki: komunikacja promocyjna i kryzysowa, logopedia, międzynarodowe studia polskie

WTORKI  w godz.  8.00-16.00

mgr Joanna Raś,  p. 512
tel. 32 2009 512
e-mail: joanna.ras@us.edu.pl

W pozostałe dni kontaktjoanna.ras@us.edu.pl

 

Kierunki: filologia klasyczna, mediteranistyka, sztuka pisania

WTORKI  w godz.  7.00-15.00

mgr Marzena Musiał, p. 316
tel. 32 2009 316
e-mail: marzena.musial@us.edu.pl

W pozostałe dni kontakt:  marzena.musial@us.edu.pl, tel. 32 2009 316

 

Kierunki: architektura informacji, kulturoznawstwo, kultury mediów, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa

WTORKI  w godz. 8.30 – 16.30

mgr Agnieszka Filipowska,  pok. 318
tel.: 32 200 93 18
e-mail: agnieszka.filipowska@us.edu.pl
W pozostałe dni kontakt agnieszka.filipowska@us.edu.pl, tel.: 32 2009 318

 

BIURA EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTÓW – część  katowicka, plac Sejmu Śląskiego 1

Dyżury

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA

WTORKI w godz. 7.00-15.00
mgr Bożena Soboń, p.514
tel. 32 2009 515
W pozostałe dni kontakt: bozena.sobon@us.edu.pl,  tel. 32 2009 515

 

Katarzyna Fitz – praca zdalna

kontakt: katarzyna.fitz@us.edu.pl

 

INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA

WTORKI w godz. 7:00-15:00

mgr Aleksandra Garbacz, p.409,
tel. 32 2009 409

W pozostałe dni kontakt: aleksandra.garbacz@us.edu.pl;

il.wh@us.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisywać: Katowice)

 

INSTYTUT NAUK O KULTURZE

WTORKI w godz. 8.00-14.00

mgr Urszula Owca,  p. 106
tel. 32 2009 323
w pozostałe dni kontakt urszula.owca@us.edu.pl, tel. 32 2009 323
mgr Tadeusz Maciąg, p. 317
tel. 32 2009 317
w pozostałe dni kontakt:   tadeusz.maciag@us.edu.pl, tel. 32 2009 317
mgr Justyna Januszewska – praca zdalna
kontakt:  justyna.januszewska@us.edu.pl

 

BIURO ORGANIZACYJNE – część katowicka, plac Sejmu Śląskiego 1

Kierownik Organizacyjny
Teresa Sojka
CZWARTKI (w pozostałe dni praca zdalna lub dyżur w miarę potrzeb)
teresa.sojka@us.edu.pl, tel.  512 702 315

Biuro Dziekana, p. 113

WTORKI
Beata Kalarus
beata.kalarus@us.edu.pl, tel. 32 2009 267

CZWARTKI
Ewa Liszowska, p. 113
ewa.liszowska@us.edu.pl, tel. 32 2009 263

 

Księgowość wydziałowa, p. 1B

WTORKI godz. 7.00-15.00
Jacek Barglik
jacek.barglik@us.edu.pl, tel. 32 2009 209; 32 2009 249
W pozostałe dni kontakt jacek.barglik@us.edu.pl

PIĄTKI godz. 7.00-15.00
Dorota Jałowiecka
dorota.jalowiecka@us.edu.pl tel. 32 2009 209; 32 2009 249
W pozostałe dni kontakt dorota.jalowiecka@us.edu.pl tel. 32 2009 209; 32 2009 249

 

BIURO ORGANIZACYJNE pion promocji, rozwoju i współpracy; pion Pełnomocnika ds. kształcenia i inicjatyw społeczno-edukacyjnych, p.8

Kontakt:

Anna Mitura - anna.mitura@us.edu.pl

Kamila Czaja - kamila.czaja@us.edu.pl

Wojciech Sitek - wojciech.sitek@us.edu.pl

Monika Nowak - monika.m.nowak@us.edu.pl

Kaja Strużyk - kaja.struzyk@us.edu.pl

Marta Margiel - marta.margiel@us.edu.pl

 

SOSNOWIEC, ul. Grota-Roweckiego 5

 

DZIEKANAT STUDENCKI – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

Dyżury

7:30-15:30

AGNIESZKA ZIĘTEK, p. 1.11 – PONIEDZIAŁKI

tel. (32) 36 40 858

pozostałe dni kontakt e-mail: agnieszka.zietek@us.edu.pl

 

ŻANETA KUWAK-NAWROT, p. 1.10 – CZWARTKI

tel. (32) 364 08 59

pozostałe dni kontakt e-mail: zaneta.kuwak-nawrot@us.edu.pl

 

IZABELA BANASZKIEWICZ, p. 1.10 – WTORKI

tel. (32) 364 08 60

pozostałe dni kontakt e-mail: izabela.banaszkiewicz@us.edu.pl

 

AGATA JĘDRYCHA, p. 1.12 – CZWARTKI

tel. (32) 364 09 67

pozostałe dni kontakt e-mail: agata.jedrycha@us.edu.pl

 

ŻANETA CIEŚLIK, p. 1.12 – ŚRODY

tel. (32) 364 08 78

pozostałe dni kontakt e-mail: zaneta.cieslik@us.edu.pl

 

KAROLINA KONIECZNA-MONTAK, pok. 1.11 – PIĄTKI

tel.: 32 364 08 68

pozostałe dni kontakt e-mail: karolina.konieczna@us.edu.pl

 

We wszystkie dni dodatkowo e-mail dziekanatu:  dziekanat.wh-sosnowiec@us.edu.pl

 

 

SEKRETARIATY KIERUNKÓW – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

 

Dyżury

7:30-15:30

 

Kierunek: filologia romańska

 MANUELA PUSTÓŁ, p. 4.18

kontakt e-mail: manuela.pustol@us.edu.pl

 

IWONA BORYSZKO, p. 4.18

kontakt e-mail: iwona.boryszko@us.edu.pl

 

Kierunki: filologia rosyjska i słowiańska
AGATA PATERAK,  p. 4.31, tel. 32 3640 843 / e-mail: agata.paterak@us.edu.pl

kontakt e-mail: agata.paterak@us.edu.pl

 

Kierunek: filologia angielska

MARIA WALCZAK

p. 4.55, tel. 32 364 08 92 / e-mail: maria.walczak@us.edu.pl

 

Kierunek: filologia germańska

 

MONIKA GRZYWNA 

kontakt e-mail: monika.grzywna@us.edu.pl

 

 

BIURA EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTÓW – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

Dyżury

7:30-15:30

 

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA

MIROSŁAWA WÓJCIK, 4.56, tel. 32 364 08 57 / e-mail: miroslawa.wojcik@us.edu.pl

kontakt e-mail: e-mail: miroslawa.wojcik@us.edu.pl

BOŻENA CZWIERTNIA-LESZKIEWICZ, p. 4.58

kontakt e-mail: bozena.czwiertnia-leszkiewicz@us.edu.pl

KATARZYNA AKARTEL 
kontakt e-mail: katarzyna.englicht@us.edu.pl

 

INSTYTUT LITERATUROZNAWSTWA

4.23, tel. (32) 364 08 99

e-mail:  il.wh@us.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisywać odpowiednio: Katowice lub Sosnowiec)

e-mail: pbn_il.wh@us.edu.pl (korespondencję w sprawach dotyczących danych PBN)

 

ANNA KOWALIK

kontakt e-mail: anna.kowalik@us.edu.pl

 

EWA WILISOWSKA

kontakt e-mail: ewa.wilisowska@us.edu.pl

 

ANETA NOCUŃ 

tel. 32 36 40 986 / e-mail: aneta.nocun@us.edu.pl / pbn_il.wh@us.edu.pl

 

BIURO ORGANIZACYJNE – część sosnowiecka, ul. Grota-Roweckiego 5

 

Zastępca Kierownika Organizacyjnego
MAŁGORZATA BARGLIK, p. 1.8 / 1.15
malgorzata.barglik@us.edu.pl / tel. 32 36 40 831   

 

 

Biuro Dziekana, p. 1.8
AGNIESZKA BINDUCHOWSKA
agnieszka.binduchowska@us.edu.pl / tel. 32 36 40 828

 

 

OBSŁUGA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH I POSTĘPOWAŃ O NADANIE STOPNIA DOKTORA

DARIA DĄBROWSKA-GRUCHLIK, p. 1.8 / 1.16

tel. 32 364 08 23 / e-mail: daria.dabrowska-gruchlik@us.edu.pl

 

ARCHIWUM DZIEKANATU I OBSŁUGA ABSOLWENTÓW CZĘŚCI SOSNOWIECKIEJ

ANTONINA TERMIŃSKA, p. 1.8 / 1.16

tel. 32 364 09 68 / e-mail: antonina.terminska@us.edu.pl

 

KATOWICE, ul. Bankowa 11

 

DZIEKANAT STUDENCKI – część katowicka, ul. Bankowa 11

Dyżury 7:30-15:30
BOŻENA KLIMEK, p. 18

tel. (32) 359 11 95

kontakt e-mail: bozena.klimek@us.edu.pl

 

ELŻBIETA GĘBKA, p. 18

tel. (32) 359 20 75

kontakt e-mail: elzbieta.gebka@us.edu.pl

 

Dziekanat st. niestacjonarnych – obsługa toku studiów, st. doktoranckie

MARTA ZAFOREMSKA, p. 16

tel. (32) 359 11 65

kontakt e-mail: marta.zaforemska@us.edu.pl

 

e-mail dziekanatu:  dziekanat.wh-bankowa@us.edu.pl

 

Dział stypendialny

MARTA KLIMEK, p. 20

tel. (32) 359 16 53

kontakt e-mail: dziekanat.wh-stypendia@us.edu.pl / marta.klimek@us.edu.pl

 

JUSTYNA URBAŃSKA, p. 17

tel. (32) 359 11 65

kontakt e-mail: justyna.urbanska@us.edu.pl

 

SEKRETARIATY KIERUNKÓW – część katowicka, ul. Bankowa 11

Dyżury

7:30-15:30


Kierunki: filozofia, kognitywistyka, doradztwo filozoficzne i coaching

 

MATEUSZ GĘBKA, p. 318a

tel. (32) 359 12 17

kontakt e-mail: mateusz.gebka@us.edu.pl

 

Kierunki: historia, historia sztuki, turystyka historyczna, środkowoerupejskie studia historyczne
KATARZYNA IWANOW, p. 17
tel. 32 359 17 24

kontakt e-mail: katarzyna.iwanow@us.edu.pl

 

 

BIURA EWALUACJI I OBSŁUGI INSTYTUTÓW – część katowicka, ul. Bankowa 11

Dyżury

7:30-15:30

 

INSTYTUT FILOZOFII

EWA GŁUSZEK, p. 325
tel. 32  359 18 24

kontakt e-mail: e-mail: ewa.gluszek@us.edu.pl

 

INSTYTUT HISTORII

LIDIA ŻALIŃSKA, p. 122
tel. 32  359 13 14

kontakt e-mail: e-mail: lidia.zalinska@us.edu.pl

OBSŁUGA PBN

DAGMARA MIŁEK

kontakt e-mail: e-mail: dagmara.milek@us.edu.pl

 

 

BIURO ORGANIZACYJNE – część katowicka, ul. Bankowa 11

 

Zastępca Kierownika Organizacyjnego
MARZENA BOCHNAK, p. 19
tel. 32 359 12 63

kontakt e-mail: marzena.bochnak@us.edu.pl

 
 

Więcej wpisów w Ogłoszenia sekretariatu