Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych. Konferencja

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
Wydział Filologiczny
Katedra Filologii Słowiańskiej

zaprasza na

międzynarodową konferencję naukową

FOLKLOR I INSPIRACJE LUDOWE W LITERATURZE
W BADANIACH WSPÓŁCZESNYCH

28-29 maja 2018 r.

Informacje szczegółowe