Eliminacje okręgowe XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego

W dniach 4-5 marca 2017 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego odbędą się zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 50 uczniów z 33 szkół województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zawodach I stopnia.

Harmonogram eliminacji okręgowych XLVIII OJR w Okręgu Śląskim

4 marca 2017 roku (sobota)

  • rejestracja uczestników i losowanie miejsc – godz. 9.45, s. 0.1
  • część pisemna – godz. 10.00, s. 0.1
  • część ustna – od godz. 13.30, s. 1.1, 1.45, 1.50

5 marca 2017 roku (niedziela)

  • ogłoszenie wyników – godz. 12.00, s. 0.1

Zgodnie z Regulaminem OJR test pisemny na eliminacjach okręgowych składa się z zadań o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej. Część pisemna trwa dwie godziny zegarowe i ma charakter anonimowy. Część ustna obejmuje wypowiedź (5-7 minut) na jeden temat, wylosowany przez ucznia. Tematy do części ustnej są dostępne na stronie internetowej Komitetu Głównego OJR www.ir.uw.edu.pl/ojr/.

Na eliminacjach uczniowie muszą mieć ze sobą dokument tożsamości.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres Sekretarza naukowego Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR, dr Gabrieli Wilk (gabriela.wilk@us.edu.pl).

 

 
 

Więcej wpisów w Olimpiada Jęz. Ros.