Eliminacje okręgowe XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego

W dniach 7-8 marca 2015 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) odbędą się zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 50 uczniów z województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zawodach I stopnia.

Harmonogram eliminacji okręgowych XLVI OJR w Okręgu Śląskim

7 marca 2015 roku (sobota)

  • część pisemna – godz. 10.00, s. 0.1
  • część ustna  – od godz. 13.30, s. 1.1, 1.45, 1.50 

8 marca 2015 roku (niedziela)

  • ogłoszenie wyników  –  godz. 12.00, s. 0.1

Na eliminacjach uczniowie muszą mieć ze sobą dowód tożsamości.

Zgodnie z Regulaminem OJR test pisemny na eliminacjach okręgowych składa się z zadań o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej. Część pisemna trwa dwie godziny zegarowe i ma charakter anonimowy. Część ustna obejmuje wypowiedź (5-7 minut) na jeden temat, wylosowany przez ucznia. Tematy do części ustnej są dostępne na stronie internetowej Komitetu Głównego OJR www.ir.uw.edu.pl/ojr/.