Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego

W dniach 8-9 marca 2014 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędą się zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 50 uczniów z województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zawodach I stopnia.

Harmonogram eliminacji okręgowych XLV OJR w Okręgu Śląskim

8 marca 2014 roku (sobota)

  • część pisemna – godz. 10.00, s. 0.1
  • część ustna – od godz. 13.30, s. 1.1, 1.44, 1.45

9 marca 2014 roku (niedziela)

  • ogłoszenie wyników – godz. 12.00, s. 0.1

Na eliminacjach uczniowie muszą mieć ze sobą legitymację szkolną.

Zgodnie z Regulaminem OJR test pisemny na eliminacjach okręgowych składa się z zadań o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej. Część pisemna trwa dwie godziny zegarowe i ma charakter anonimowy. Część ustna obejmuje wypowiedź (5-7 minut) na jeden temat, wylosowany przez ucznia. Tematy do części ustnej są dostępne na stronie internetowej Komitetu Głównego OJR www.ir.uw.edu.pl/ojr/.

Śląski Komitet Okręgowy z satysfakcją informuje również, iż eliminacje okręgowe Olimpiady zostały po raz kolejny objęte patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty mgr. Stanisława Fabera.

Dojazd do budynku Wydziału Filologicznego UŚ (ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu)

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza naukowego Okręgu Śląskiego OJR dr Gabrieli Wilk na adres gabriela.wilk@us.edu.pl.