Eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego

W dniach 8-9 marca 2014 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej odbyły się eliminacje okręgowe XLV Olimpiady Języka Rosyjskiego. W zawodach udział wzięło 46 uczniów z 32 szkół województwa śląskiego i opolskiego. Uczniowie przez 120 min. pisali test leksykalno-gramatyczny z elementami wiedzy realioznawczej. Następnie przystąpili do części ustnej, która obejmowała wypowiedź na wylosowany temat.

Członkami jury byli pracownicy IFW w składzie:

prof. UŚ dr hab. Andrzej Charciarek – Przewodniczący Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR
dr Gabriela Wilk – Sekretarz naukowy Śląskiego Komitetu Okręgowego OJR
dr Ewa Kapela
dr Teresa Zobek
dr Maciej Walczak
mgr Maciej Labocha

13 uczniów uzyskało wynik wyróżniający.

I miejsce zajęła Kateryna Tratsevska z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej

II miejsce – Mikołaj Mroszczak z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku

III miejsce – Larysa Strażnikiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

W ogłoszeniu wyników udział wzięli zaproszeni goście:

Konsul Federacji Rosyjskiej Konstantin Shikin, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach dr Bożena Marzec, Prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Marek Rasiński, Wiceprezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Bogumiła Antosz, Wiceprezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Jadwiga Fatyga, Partner Zarządzający Grupy Gumułka Wojciech Gumułka, Dyrektor BCD Records Bożena Uryga-Seweryn z mężem.

Nagrody dla laureatów i uczestników Olimpiady ufundowali:

Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
Grupa Gumułka
BCD Records

Sponsorami Olimpiady byli również:

PUPH „PROGEO” Sp. z o.o.
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zawody okręgowe zostały po raz kolejny objęte patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty mgr. Stanisława Fabera.