Egzamin poprawkowy z PNJR dla II roku

Egzamin poprawkowy z PNJR dla II roku odbędzie się we wtorek 24 września o godz. 8.00 w sali 1.20.