Dr hab. Justyna Tymieniecka odwołuje zajęcia

Dr hab. Justyna Tymieniecka odwołuje zajęcia dnia 8 stycznia br. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym terminie.