Dr hab. A. Polak odwołuje zajęcia oraz konsultacje

Dr hab. Andrzej Polak odwołuje zajęcia oraz konsultacje w dniach 10 i 12 października. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.