Dr hab. A. Polak informuje

Najbliższe dyżury dra hab. Andrzeja Polaka odbędą się w środę 6 września w godz. 14.30-16.30 i w poniedziałek 11 września w godzinach 14.00-16.00.