Dr A. Krawuczka odwołuje zajęcia

Dr A. Krawuczka odwołuje zajęcia w dniu 4 listopada z 3 rokiem języka biznesu od godz. 15.30 – 17.00. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym z grupą.