Dr A. Banaszek-Szapowałowa zmienia godzinę dyżuru

Dr Aneta Banaszek-Szapowałowa przenosi dyżur w piątek 29 czerwca z godziny 8.00 na 13.15.