Dodatkowy nabór na studia zagraniczne oraz praktyki w ramach programu Erasmus+

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR NA STUDIA ZAGRANICZNE ORAZ NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +
NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

WYJAZDY NA STUDIA

1. Rekrutacja na wyjazdy w celu realizacji części studiów odbywa się w formie konkursu i obejmuje studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uwaga dla studentów III roku – można składać dokumenty pod warunkiem kontynuacji studiów.

Okres studiów w zagranicznej uczelni przyjmującej z dofinansowaniem w ramach programu Erasmus+ może trwać maksymalnie do 31.05.2019 r.

2. Kryteria oceny kandydatów:

  • średnia ocen uzyskanych w ostatniej sesji obliczona przez Dziekanat,
  • stopień znajomości języka rosyjskiego,
  • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub języka kraju, w którym będzie realizowany program studiów za granicą.

3. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony on-line formularz aplikacyjny oraz jego wydruk; sposób wypełniania oraz link do formularza dostępne są pod adresem http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms (Learning Agreement – Porozumienie o programie studiów).
  • zaświadczenie o znajomości języka obcego (kserokopie stron indeksu z ocenami z praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz lektoratu języka angielskiego / niemieckiego),
  • zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w ostatniej sesji obliczonej przez Dziekanat.

Uczelnie partnerskie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ w roku akademickim 2018/2019, na które jest prowadzony dodatkowy nabór:

MASARYKOVÁ UNIVERZITA, CZECHY   – 1 miejsce
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, CZECHY – 2 miejsca

BABES-BOLAYI UNIVERSITY CLUJ-NAPOCA, RUMUNIA – 2 miejsca

ISTANBUL UNIVERSITY, TURCJA – 2 miejsca
GAZI UNIVERSITY, TURCJA – 5 miejsc

Uwaga!

  • Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu studenta za granicą. W momencie wyjazdu kandydat musi być studentem Uniwersytetu Śląskiego.
  • Zakwalifikowanie Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na szczeblu instytutu i wydziału  nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu

Wymagane dokumenty należy składać od 05.11.2018 do 09.11.2018 w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, w pokoju 4.28. Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do wyjazdu oraz ewentualna lista rezerwowa zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń  13.11.2018

Szczegółowe informacje znajdują się w Zasadach rekrutacji i realizacji wyjazdów w roku akademickim 2018/2019 – dodatkowa rekrutacja – pobyt do 31.05.2019 w zakładce Wyjazdy Studentów -> Wyjazdy na studia (SMS).

dr Swietłana Biczak

Koordynator programu Erasmus Plus

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej