Dodatkowy dyżur mgr I. Delekty

Mgr Ilony Delekta informuje o dodatkowym dyżurze w piątek 30 czerwca br. od godz. 10.00 do 11.30.