Doc. Galina Aleksiejewna Kosych w IFW

W dniach 22-26 kwietnia 2013r. w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej gościła z wizytą w ramach programu LLP/Erasmus doc. Galina Aleksiejewna Kosych z Uniwersytetu w Hradec Králové, która wygłosiła dla studentów oraz pracowników IFW dwa wykłady pt.:

 

О языковом вкусе и языковом слухе

Национальный корпус русского языка для студентов