DOBLAC 2020: Dimensions of Business Language and Culture. Zaproszenie na konferencję

DOBLAC 2020
Dimensions of Business Language and Culture

Wymiary Języka i Kultury Biznesu

Katowice, 23.10.2020

Szanowny Studencie/Studentko,

Zapraszamy do wzięcia udziału w części panelowej konferencji pt. Dimensions of Business Language and Culture, organizowanej przez Instytut Językoznawstwa oraz kierunek filologia angielska Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.

 

Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań w zakresie szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, zarówno językoznawstwa jak i kulturoznawstwa, socjologii, psychologii czy innych dziedzin zajmujących się taką tematyką. Tematem przewodnim będą wartości, które wpływają na to w jaki sposób osoby działające w świecie biznesu komunikują się oraz  na kształt biznesu.

 

Analiza powyższych problemów będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 • gatunki języka biznesu,
 • werbalna, niewerbalna i parawerbalna komunikacja w biznesie
 • kulturowe oraz językowe aspekty kontraktów, spotkań, negocjacji, prezentacji biznesowych, marketingu i reklamy,
 • etyka w biznesie,
 • biznes i stereotypy,
 • typologia kultur,
 • management,
 • kulturowe i językowe aspekty public relations, rekrutacji i pracy w grupie,
 • rola humoru w biznesie,
 • biznes a religia,
 • kultury korporacyjne,
 • zarządzanie konfliktem w biznesie,
 • szok kulturowy,
 • dydaktyka języka biznesu.

Studenci, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w w/w wydarzeniu będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań, projektów itp.. w formie referatów lub warsztatów.

Każdy student będzie miał 30 minut na swoje wystąpienia (20 minut na prezentację i 10 minut na dyskusję). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. Językami konferencji są angielski i polski.

Opłata dla  studentów wynosi 45 zł. Opłata będzie przeznaczona na pokrycie kosztów przerwy kawowej oraz lunchu.

Wszystkich zaintersowanych prosimy o kontakt z dr Urszulą Michalik. Gabinet  nr 3.52  (Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec). E-mail: urszula.michalik@us.edu.pl

 

Komitet naukowy:                                                                                                                     

prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

dr hab. prof. UŚ Krystyna Warchał

dr hab. prof. UŚ Adam Wojtaszek

dr Marta Hawkins

Komitet organizacyjny:

Dr Urszula Michalik

Dr Paweł Zakrajewski

Mgr Iwona Sznicer

Mgr Anna Stwora

Mgr Iwona Wojtala