Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Program konferencji

ZAKŁAD HISTORII LITERATURY ROSYJSKIEJ
INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ
UNIWERSYTET ŚLĄSKI

41-200 Sosnowiec, ul. S. Grota-Roweckiego 5

w dniach 08–09 maja 2013 r. zaprasza na
I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z cyklu Człowiek – Inny/Obcy Byt

na temat:

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze.
Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy:

dr hab. Barbara Stempczyńska
dr Justyna Tymieniecka-Suchanek

Sekretarz:

mgr Justyna Pisarska