Czasopisma literackie w perspektywie teoretycznej i historyczno-kulturowej. Rusycystyczne Seminarium Literackie w IFW. Zaproszenie

Organizatorzy:
 
  •   Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski
  •   Zakład Kulturologii Wschodnioeuropejskiej Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski
  •   Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
 
Termin: 26.09.2017
Miejsce:                         
Uniwersytet Śląski
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
ul. Grota Roweckiego 5, Sosnowiec
 
Rusycystyczne Seminarium Literackie
 
Czasopisma literackie 
w perspektywie teoretycznej i historyczno-kulturowej
 
W ramach seminarium proponujemy refleksję nad czasopiśmiennictwem literackim i jego funkcjonowaniem w rosyjskiej i polskiej przestrzeni kulturowej (od czasów najdawniejszych do współczesności). Interesuje nas szeroki krąg zagadnień o charakterze teoretycznym i historyczno-kulturowym, m.in.:
— czasopismo literackie a tołstyj żurnał 
— czasopisma literackie i środowiska literackie: periodyki i poetyki
— pisarz jako krytyk/ redaktor/ wydawca
— krytyka literacka jako misja/ zawód
— strategie manipulacyjne w tekście krytycznoliterackim
— ideologia w czasopiśmie literackim
— kształtowanie literackich kanonów i reputacji 
— polemiki na łamach czasopism literackich
— czasopisma literackie a rynek wydawniczy
— refleksja humanistyczna (kulturoznawcza, literaturoznawcza) w czasopiśmie literackim
— literatura obca w czasopiśmie literackim: miejsce i rola przekładów
 
Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli dyscyplin naukowych, którym bliska jest zaproponowana tematyka i problematyka, zwłaszcza zaś literaturoznawców, kulturoznawców, historyków i socjologów.
 
Języki konferencji: polski i rosyjski.
 
Opłata konferencyjna: 250 zł 
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z udziałem w seminarium (przejazd, nocleg).
 
Na zgłoszenia czekamy do 16 lipca 2017 r. Formularz zgłoszeniowy wraz z tezami referatu prosimy nadsyłać na adres mailowy: transferuw@gmail.com
Artykuły przygotowane na podstawie referatów zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w numerze tematycznym czasopisma „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”.
W imieniu organizatorów 
dr Monika Karwacka
dr Joanna Piotrowska